UAM Oferta Sprzedaży Nieruchomości 2015 - page 5

Informacjezawartewogłoszeniunie stanowiąofertyhandlowejw rozumieniuKodeksuCywilnego.
KONTAKT:
AnetaHilgier –KierownikSamodzielnej Sekcji ds.Nieruchomości
tel. 618294311, e-mail:
odponiedziałkudopiątku,wgodzinachod7.30-15.30
1,2,3,4 5
Powered by FlippingBook